Nowonomics AB (publ) offentliggör nyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO2

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt
  •  | Villkor

Nowonomics AB (”NOWO” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en riktad emission under fjärde kvartalet 2021 totalt 463 342 teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 5 maj 2023 till och med den 19 maj 2023, dock högst 85,00 SEK och lägst aktiens kvotvärde.

NOWO har idag, den 22 maj 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av Teckningsoptionerna. 

Teckningskursen uppgår till 9,30 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier från 11 353 932 till 11 817 274 och den maximala emissionsvolymen uppgår till cirka 4,3 MSEK.

 

Villkor för Teckningsoptionerna 

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 9,30 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 23 maj 2023 till och med den 7 juni 2023

Handel med TO2: till och med den 5 juni 2023.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Amelie Söderberg, VD Nowo 072 250 54 62, amelie@nowo.se

Relaterade dokument

  • Fullständiga villkor
  • Läs som PDF