Nowonomics AB (publ) tidigarelägger delårsrapport för andra kvartalet och perioden januari-juni 2024 till onsdag 31 juli 2024

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter
  •  | Regulatoriskt

Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics”, “Nowo” eller ”Bolaget”) har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende andra kvartalet (april-juni) och januari-juni 2024. Nytt datum för offentliggörande är onsdag 31 juli 2024 medan tidigare kommunicerad tidpunkt var den 15 augusti 2024.

Skälet till tidigareläggandet är att arbetet med delårsrapporten kommer att bli färdigställt tidigare än beräknat.


För mer information, vänligen kontakta:
Rutger Selin, VD Nowo/Nowonomics AB (publ)
E-post: rutger@nowo.se
Telefon: 070-931 64 28

Relaterade dokument

  • Läs som PDF