Idag passerade Nowo 150 000 medlemmar

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

Nowo, det NGM-listade fintechbolaget som hjälper sina medlemmar att spara privat till pensionen har passerat 150 000 medlemmar varav drygt 85 000 har redan öppnat ett fondkonto eller ISK och har ett aktivt sparande med över 800 000 initierade spartransaktioner per månad. 

  • Det är utan tvekan en milstolpe och ett stort steg för oss att nå 150 000 medlemmar. 85 000 av dem är redan aktiva och övriga hoppas vi kunna attrahera med nya tjänster och funktioner inom vårt erbjudande. Vi står fast vid att vi ska bli ett europeiskt miljardbolag inom pension och tar metodiskt steg för steg för att nå dit säger Rutger Selin, VD på Nowo. 

Bolaget välkomnar alla nya medlemmar och ser fram emot att hjälpa befintliga och nya medlemmar till en bättre pension, både via det privata sparandet och genom att kunna erbjuda försäkringsdistribution kring tjänstepensioner i framtiden.

Relaterade dokument

  • Läs som PDF