Nowonomics ABs kvartalsrapport Q3 2023

 • Kategori
 •  | Nyheter
 •  | Rapporter
 •  | Regulatoriskt

“Sammanfattningsvis så är det tredje kvartalet 2023 det kvartal där vi sjösätter Nowo-koncernens långsiktiga strategi fullt ut operativt. Vi har etablerat ett starkt varumärke samt lojala medlemmar och nu tar vi steget fullt ut och erbjuder våra medlemmar pensionsrådgivning som kommer gynna både dem och även vår koncerns intäkter. Att intresset för pensionsrådgivningen vida överträffar våra förväntningar är det kvittot vi hela tiden velat ha på att vår plan mot lönsamhet är rätt,” säger Amelie Söderberg, VD på Nowo.

Den mest betydande förändringen under kvartalet är kopplad till att vi nu kommit igång med pensionsrådgivning till vår växande medlemsbas, som nu omfattar imponerande 155 000 medlemmar. Intresset för denna nya tjänst har vida överträffat våra förväntningar och för närvarande skapar vi stora affärsmöjligheter. 

Under senaste kvartalet har Nowo Global Fund ökat med cirka 30 miljoner kronor i förvaltat kapital. Jämfört med samma period föregående år har AUM i  Nowo Global Fund ökat med hela 46%. Denna ökning i AUM och antalet fondandelar är en stark indikation på det förtroende som våra medlemmar har för vårt koncept. 

Koncernens omsättning för de första nio månaderna landade i linje med föregående år. Omsättningen för kvartalet är något under motsvarande period 2022, vilket primärt är kopplat till lägre intäkter från fondförvaltning. 

 

JANUARI-SEPTEMBER 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 227 TSEK (6 341) motsvarande en minskning om 1,8%
 • Periodens kassaflöde uppgick till -17 280 TSEK (25 216) 
 • Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 458 298 TSEK (756 178) 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -27 889 TSEK (-22 273) 
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,41  SEK (-2,52) 
 • Jämfört med samma period föregående år har fondförmögenheten i Nowo Global Fund ökat med hela 46%

 

JULI-SEPTEMBER 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 484 TSEK (2 837) motsvarande en minskning om 47,69%
 • Periodens kassaflöde uppgick till 2 584 TSEK  (-5 805) 
 • Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 458 298 TSEK  (756 178) 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8 209 TSEK (-4 176) 
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,70  SEK (-0,51) 

 

Väsentliga händelser under och efter perioden

 • Undertecknat en avsiktsförklaring med Quartiers Properties för utveckling av gemensamma fastighetsfonder med fokus på den nordiska och europeiska fastighetsmarknaden, genom dotterföretaget QQM.
 • Undertecknat en avsiktsförklaring med Coop Sverige gällande ett samarbete bolagen emellan för att integrera en del av Nowos tekniska plattform, Synced.io, kopplat till att handla och spara i Coops medlemsprogram som har över 3,9 miljoner medlemmar
 • Signerat ytterligare ett samarbete kopplat till cashback genom vår affiliate plattform, Synced.io. Samarbetet är tecknat med WeSupero, som tillhandahåller en studentapp under varumärket WeStudents, och som nu kommer att kunna erbjuda studenter rabatter när de handlar online.

 

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 08:30 CEST.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Söderberg, VD Nowo 0722-50 54 62, amelie@nowo.se

Relaterade dokument

 • Nowonomics ABs Kvartalsrapport Q3 2023
 • Läs som PDF