Månadsrapport Nowo Global Fund – Augusti 2023

  • Kategori
  •  | Nyheter

Nowo Global Fund ökade med 0,36% under augusti vilket var bättre än svenska aktier som minskade med -3,13% mätt som OMX Stockholm Benchmark Gross index, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 12,77% vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 10,99% under året. 

Inflationen har fortsatt påverka både marknader och hushåll under augusti. Inflationen är fortsatt hög i Sverige, KPI var 9,3% men ökningstakten har avtagit och KPIF var 6,4% i juli vilket är exakt samma siffra som föregående månad. Trots utplaningen så är inflationsnivån klart över Riksbankens långsiktiga mål om 2%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor. 

Den svenska styrräntan är oförändrad under månaden och kvar på 3,75% vilket är samma nivå som för den europeiska centralbankens styrränta. Trots avtagande inflationstakt räknar marknaden med att Riksbanken höjer styrräntan vid sitt möte september då den svenska ekonomin pressas av både svag växelkurs, en kraftigt minskad bostadsproduktion och en stigande arbetslöshet för att sedan påbörja sänkningar under 2024.

Flera ekonomier i Europa inklusive den svenska har det kämpigt med sjunkande BNP även i det andra kvartalet 2023. Men det finns ljuspunkter, där tillväxten i den amerikanska ekonomin överraskar positivt och som det ser ut så bör USA kunna undvika en hård recession. Men även här finns orosmoln såsom hotet om betalningsinställelse som avvärjdes i sista minuten genom en politisk överenskommelse men där de underliggande problemen som behöver adresseras genom reformer inom exempelvis socialförsäkringssystemen och budgetprocesserna kvarstår. 

De svenska statsfinanserna ser fortsatt starka ut även fast vi har en lägre tillväxt och ökade kostnader som gör att det offentliga sparandet blir nära noll. Vi har en statsskuld på ca 15% av BNP vilket gör att det borde finnas handlingsutrymme för en mer expansiv finanspolitik men det ska vägas mot att regeringen inte vill fördröja nedgången av inflationen i onödan. Källor: SEB, SEB, SCB, ECB och Riksbanken.

Avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. 

Tidiga hösthälsningar från fondens förvaltare