NOWO får godkänt från Finansinspektionen att förvärva majoriteten av QQM Fund Management AB.

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

NGM-listade fintechbolaget NOWO (Nowonomics AB) har idag fått godkännande från Finansinspektionen att förvärva 72% av aktierna i fondförvaltningsbolaget QQM Fund Management AB. Förvärvet innebär att NOWO via dotterbolaget kommer kunna erbjuda fler placeringsalternativ med olika avgiftsstrukturer och placeringsinriktningar.

Genom förvärvet av QQM så skapar NOWO en koncern som står starkare rustad för vidare expansion och med ett förvaltat kapital om närmare 600 MSEK. Genom förvärvet mångdubblas det förvaltade fondkapitalet inom koncernen.

Rutger Selin VD på NOWO kommenterar:
– Vi är mycket glada att denna viktiga milstolpe är uppnådd och att vi därigenom kommer kunna erbjuda flera spännande investeringsalternativ till vår allt mer ökande medlemsbas. Förvärvet ger oss möjlighet att både minska kostnaderna och förbättrad lönsamhet. Vi välkomnar QQM in i familjen och ser fram emot att öka tempot ytterligare mot att bli en folkrörelse.

Ola Björkmo VD på QQM kommenterar:
– Att vi nu tillsammans med NOWO kan erbjuda både våra befintliga kunder och NOWOs medlemmar nya spännande fondtjänster och att vi samtidigt kan förbereda för NOWOs expansion är givetvis otroligt roligt. Vi ser fram emot att göra denna resa tillsammans.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021 kl. 14:20 CEST.


För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

Relaterade dokument

  • Läs pressmeddelandet som PDF