Nowo förvärvar resterande minoritetspost i QQM Fund Management AB.

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

Det NGM-listade fintechbolaget Nowo, som erbjuder en sparplattform för privat sparande till pensionen förvärvar som tidigare kommunicerats resterande minoritetspost i QQM Fund Management AB. Förvärvet innebär att QQM blir ett helägt dotterbolag till Nowonomics AB. QQMs grundare och förvaltare av såväl Nowo Global Fund och den prisbelönta hegdefonden QQM Equity Hedge, Ola Björkmo blir tillsammans med Jonas Sandefeldt kvar som förvaltare av båda fonderna och dess sammanlagda AUM om cirka 700 miljoner kronor. 

  • Att vi kommit överens med Ola Björkmo att förvärva resterande minoritetspost i QQM är ett roligt och viktigt steg för Nowo-koncernens formande. Ola är, tillsammans med Jonas Sandefeldt, kvar som förvaltare för våra två fonder och Ola blir också en betydande aktieägare i bolaget. Att QQM nu blir ett helägt dotterbolag till Nowo är viktigt, inte minst, när vi nu går vidare med vårt nya affärsområde tjänstepensioner. Säger Rutger Selin, VD på Nowo.

  • Nowo är ett spännande och nytänkande bolag och jag ser fram emot att fortsätta att förvalta Nowo Global Fund och QQM Equity Hedge. Den nya koncernen agerar på en väldigt intressant marknad med stora möjligheter. Beslutet att ansöka om tillstånd för försäkringsdistribution och den stora och växande medlemsbasen på drygt 150 000 medlemmar gör att just tjänstepensionsområdet är extra intressant när vi tittar på hur vi kan utveckla både befintliga och nya produkter och erbjudanden. Säger Ola Björkmo, VD för QQM Fund Management AB. 

 

Nowos förvärv av resterande minoritetspost i QQM Fund Management AB tillkännagavs den 3 april 2023. 

Relaterade dokument

  • Läs som PDF