Nowo rapporterar ökning av antalet initierade spartransaktioner med 54% i Q4 2022 mot Q4 2021

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt

Det svenska fintechbolaget Nowonomics AB (Nowo) som erbjuder privat sparande till pensionen visar en ökning av antalet spartransaktioner i Q4 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Totalt initierades 54% fler transaktioner, 2,54 miljoner, i Q4 2022 jämfört med 1,65 miljoner i Q4 2021.

Inom Nowo koncernen, via dotterbolaget QQM Fund Management AB förvaltas nu cirka 700 Msek i Nowo Global Fund samt Equity Hedge Fund.

Ökningen av medlemmarnas sparaktivitet är såklart ett kvitto på vårt arbete men framför allt ett bevis på att våra medlemmar förstår vikten av att steg för steg fortsätta spara till sin pension. Detta trots att det är svårare tider med såväl en oroligare omvärld och kraftigt ökade levnadskostnader som drabbar många av våra medlemmar säger Rutger Selin, VD på Nowo.

 


För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Relaterade dokument

  • Läs som PDF