Nowonomics AB (publ) inleder beräkningsperiod för utnyttjandekurs av teckningsoptioner (TO2)

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Regulatoriskt
  •  | Villkor

Idag den 5 maj 2023 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Nowonomics ABs (”NOWO” eller ”Bolaget”) riktade emission under fjärde kvartalet 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 5 maj 2023 till 19 maj 2023. Nyttjandekursen får lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde och högst 85 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. 

Totalt emitterades 463 342 teckningsoptioner av serie TO2. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 23 maj till och med 7 juni 2023.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer NOWO gå ut med ett nytt pressmeddelande.

Relaterade dokument

  • Läs som PDF