Nowonomics ABs kvartalsrapport Q3 2022

 • Kategori
 •  | Rapporter
 •  | Regulatoriskt

Årets tredje kvartal bjöd på en rejäl omsättningsökning i förhållande till motsvarande period föregående år. Ökningen var hela 283 % i ökad nettoomsättning. I övrigt präglades årets tredje kvartal av ett större fokus som visat sig bära frukt i slutet av perioden och som gett positiva tecken in på årets avslutande del. Bolaget ser en kraftigt ökad aktivitet genom bland annat 240 % fler spartransaktioner jämfört med Q3 2021. 

– Det senaste året har bjudit på allt annat än ”perfekta förhållanden” för ett bolag som vill hjälpa svenskarna att spara långsiktigt mot sin framtida pension. Elkris, bränslepriser som rusar, räntehöjningar och kraftig inflation. Allt är saker som i teorin skulle få svenskarna att prioritera sin vardagsekonomi framför sin framtida dito. Men, trots allt detta så är det med en stor stolthet som jag kan presentera Nowos siffror. Vår nettoomsättning har ökat från 1,5 MSEK till 6,3 MSEK och om vi tittar på årets första 9 månader mot motsvarande tid 2021, en ökning med drygt 300 %. 

Kanske en ännu viktigare temperaturmätare på att vår tjänst är relevant är det faktum att antalet initierade spartransaktioner har ökat med 240 % under perioden. Ett direkt resultat av detta är också att den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 756 miljoner jämfört med ca 609 miljoner 2021 vilket visar att vi verkligen har fått upp farten! Säger Rutger Selin, VD på Nowo.

 

PERIODEN I SAMMANDRAG JULI-SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 837 (740) TSEK motsvarande en tillväxt om 283%
 • Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 2 273 (1 672) TSEK
 • Likvida medel uppgick per 30 september till 33 002 (3 105) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -5 805 (-4 042) TSEK 
 • Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 756 187 TSEK (609 965 TSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 176 (-2 635) TSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,51 (-0,31)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • I kvartalet ökade det samlade förvaltade kapitalet till 756 187 TSEK (609 965 TSEK) vilket motsvarar en ökning med 24%.
 • Fonden Equity Hedge har i september placerat sig som nr 2 i Barclay Hedge ranking av Aktie Marknadsneutrala fonder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 11 november valde en extra bolagsstämma Amelie Söderberg som ny styrelseledamot. Amelie ersatte Pingis Hadenius som ledamot.
 • I oktober började Nowo erbjuda en trygghetsförsäkring i samarbete med försäkringsbolaget Maiden General Försäkring AB till sina medlemmar.
 • Vårt fondbolag har lämnat in en ansökan till Finansinspektionen avseende diskretionär förvaltning.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 09:05 CEST.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28

Relaterade dokument

 • Läs som PDF
 • Kvartalsrapport Q3 2022