Nowos bokslutskommuniké publicerad 2023

  • Kategori
  •  | Rapporter
  •  | Regulatoriskt

Det svenska fintech-bolaget Nowonomics AB (Nowo) publicerade under fredagen bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 8 119 (1 467) TSEK motsvarande en tillväxt på 453%. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 4 698 (5 004) TSEK. Kassaflödet uppgick till 17 367 (2 805) TSEK varav kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 168  (24 814) TSEK.

Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 671 900 (657 653) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -32 381 (-20 931) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,31 (-2,69) SEK.

”2022 var ett tufft år på många håll, både runt om i vår omvärld men också i Sverige. Med rusande inflation, höjda boräntor, elkris och ett hemskt krig i vårt absoluta närområde. Alla faktorer som slår omkull företag och framtidsdrömmar. Och mitt i allt detta så utvecklas Nowo snabbare och mer intressant än någonsin. Rekord i antal nya medlemmar, rekord i antal initierade spartransaktioner, rekord i antalet förvaltade fondandelar i Nowo Global Fund och ett ökat sparande i slutet på året när många konkurrenter rapporterar om ett utflöde av sparmedel.”, skriver Rutger Selin, VD på Nowo.

Relaterade dokument

  • Läs pressmeddelandet som PDF
  • Bokslutskommuniké