Nowos VD Rutger Selin har ordet

  • Kategori
  •  | Nyheter

Trots utmanande tider så utvecklas koncernen stadigt framåt.

Steg för steg och rapport för rapport så mognar vi som bolag och tar steg framåt mot målet att bli ett lönsamt och samhällsnyttigt företag i centrum av våra medlemmars vardag såväl som framtid.

2022 var ett tufft år på många håll, både runt om i vår omvärld men också i Sverige. Med rusande inflation, höjda boräntor, elkris och ett hemskt krig i vårt absoluta närområde. Alla faktorer som slår omkull företag och framtidsdrömmar. Och mitt i allt detta så utvecklas Nowo snabbare och mer intressant än någonsin. Rekord i antal nya medlemmar, rekord i antal initierade spartransaktioner, rekord i antalet förvaltade fondandelar i Nowo Global Fund och ett ökat sparande i slutet på året när många konkurrenter rapporterar om ett utflöde av sparmedel.

Våra sparsätt står sig starka i tider när folk i övrigt tvingas dra åt svångremmen. Nowos mikrosparande, små steg,  borgar för hög lojalitet och en uthållighet och det är riktigt roligt att se. Jag blir stolt över detta och jag är stolt att kunna rapportera en ökad nettoomsättning i koncernen. Koncernens nettoomsättning har ökat från 1.4 MSEK till 8.1 MSEK jämfört med motsvarande period 2021, en ökning med drygt 453 %. 

Vi har samtidigt tagit ett antal viktiga steg under 2022 för att möta den ökade efterfrågan på vår tjänst. 

  • Vi lanserade en helt ny appdesign med bland annat en förbättrad användarupplevelse i januari.
  • I februari slutförde vi det strategiskt viktiga förvärvet av QQM Fund Management AB. 
  • Vi lanserade ett helt nytt sparsätt i Lönespar i maj som blivit en stor framgång. 
  • Vi har lanserat efterfrågade prenumerationsprodukter och i samband med detta har vi byggt upp en säljorganisation inom bolaget.
  • Vi lanserade Nowo Trygghetsförsäkring tillsammans med försäkringsbolaget Maiden i oktober.
  • Vi tog fram ett nytt marknadsföringskoncept i Steg för Steg mot pensionen som lanserades under hösten och vi ser allt bättre nyckeltal vad gäller kundanskaffning.

Direkta nyckeltal kopplade till vår tillväxt är bland annat antalet nya fondmedlemmar, antalet initierade spartransaktioner och förvaltat kapital i fonderna Nowo Global Fund och Equity Hedge.

2021 2022 Utv.  %
Antal fondmedlemmar, st 61 825  79 596 st +28%
Initierade spartransaktioner, st  4 288 364  8 295 007  + 96%
Ack AUM totalt tkr 657 653 671 900 +2%

 

Under 2022 så initierade vi över 96 % fler Spartransaktioner,  vår medlemsbas växte med 28 %. AUM i Nowo Global Fund ökade med 26% men uttag i Equity Hedge i slutet av året av en institutionell kund resulterade i att totalt ackumulerat AUM ökade med 2 %. Detta i tider när folk minst sagt har haft mycket annat att tänka på kring sin ekonomi. Ett starkt resultat. 

Steg för steg så bygger vi också våra intäkter och likt snöbollen som börjat växa och rulla håller dessa på att ta fart.

Vi har under året behållit och utvecklat vårt team med bland annat en säljorganisation som tar hand om försäljningen av våra nya tjänster. Vi ser ett positivt mottagande av framför allt Nowo+. Det fina mottagandet stärker oss i vårt arbete att kunna erbjuda smarta lösningar för våra medlemmar, inte bara kring det långsiktiga sparandet men även i andra delar av våra medlemmars vardag och ekonomi. 

Vår marknadsföringskampanj Steg för Steg mot en bättre pension har tagits emot väl och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och förfina vårt erbjudande till att bli en verklig utmanare till de mer etablerade aktörerna inom långsiktigt sparande och privatekonomi. Det kommer ta tid men vi tar oss dit. 

Kärnan av vår affär är så klart förvaltningen av våra medlemmars sparande. Fondbolaget har i början av 2023 lämnat in en ansökan till Finansinspektionen avseende diskretionär förvaltning. Målsättningen är att framöver kunna utöka möjligheterna för våra medlemmar att placera sina investeringar mer utifrån riskaptit, ålder och personliga preferenser. 

Vi ser fram emot att välkomna ännu fler medlemmar till oss under 2023 och ser att året börjat med en god kundtillströmning. Alla ska med i den folkrörelse för bättre pensioner vi skapar, steg för steg.

Bild på Rutger Selin, VD på Nowo

Rutger Selin, VD på Nowo