Rättelse: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1

  • Kategori
  •  | Regulatoriskt

Den 2 maj 2022 angavs felaktigt att sista dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1 (”Nowo TO1”) var den 12 maj 2022. Korrekt information angavs i det pressmeddelande som gick ut den 22 april 2021 och att sista dag för handel var den 11 maj 2022. Felaktigheten har uppstått av administrativa skäl.

Handel med Nowo TO1
Eftersom handel inte kan upptas på marknadsplatsen kommer Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) tillhandahålla telefonhandel med Nowo TO1.

Innehavare av Nowo TO1 kan således be sin förvaltare att kontakta Mangolds Market Making för att sälja eller köpa teckningsoptionerna. Handeln kommer endast finnas tillgängligt idag den 12 maj 2022.

Mail: marketmaking@mangold.se
Tel: +46 (0)8 503 01 585


För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Relaterade dokument

  • Läs som PDF