Information gällande Teckningsoptioner av serie TO3

 • Kategori
 •  | Nyheter
 •  | Villkor

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:

 • Villkor: En (1) TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Teckningskurs: 2,66 SEK per aktie, courtage utgår ej.
 • Nyttjandeperiod: 14 juni 2024 till den 28 juni 2024.
 • Sista dag för handel med TO3: 26 juni 2024.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna så det uppmanas att innehavare som har sitt innehav av TO3 förvaltarregistrerat kontaktar sin förvaltare i ett tidigt skede.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som finns tillgänglig på den här delen av hemsidan.

Relaterade dokument

 • PM – Nowo offentliggör utfall TO3 20240702
 • PM – Sista dag för handel med TO3 20240626
 • Fullständiga villkor för teckningsoptionerna
 • PM – Nowo offentliggör teckningskurs TO3, 20240613
 • Anmälningssedel TO3