Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 inleds i dag den 23 maj 2023

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Villkor

I dag, den 23 maj 2023, inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO2”) som emitterades i samband med Nowonomics ABs (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) riktade emission under sista kvartalet 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 7 juni 2023. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 9,30 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer NOWO tillföras cirka 4,3 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 7 juni 2023, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 2 juni 2023. 

Notera att sista teckningsdag kan skilja sig mellan olika förvaltare och att det därmed är viktigt att kontakta sin förvaltare för ytterligare information kring sista teckningsdag.

 

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO2 i sammandrag: 

Nyttjandeperiod: 23 maj – 7 juni 2023.

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 

Teckningskurs: 9,30 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Maximalt cirka 4,3 MSEK. 

Sista dag för handel (TO2): 2 juni 2023, (tidigare felaktigt angett 5 juni 2023) 

 

Om du har dina Teckningsoptioner förvaltarregistrerade
I det fall Teckningsoptionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar vidare om tillvägagångssätt för att nyttja sina Teckningsoptioner. 

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går till väga för att nyttja dina Teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas. 

Om du har dina Teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)
En elektronisk anmälningssedel finns tillgänglig på Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se) för signering via BankID. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. 

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. 

 

Aktien hos: Avanza | Nordnet  

TO2 hos: Avanza | Nordnet


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Amelie Söderberg, VD Nowo 0722-50 54 62, amelie@nowo.se

Relaterade dokument

  • Fullständiga villkor
  • Läs som PDF