Nowos nya VD, Amelie Söderberg har ordet

  • Kategori
  •  | Nyheter

Totalt 155 000 medlemmar och ca 700 000 initierade spartransaktioner per månad samt cirka 90 000 skapade fond- och investeringssparkonton. Varje månad är cirka 20 000 Nowo-medlemmar aktiva medlemmar i vår plattform. 

Nowo-koncernen har under det första halvåret 2023 expanderat och formats för att ta nästa steg i förverkligandet av vår vision om en ledande plattform för långsiktigt sparande. Dels har vårt nya dotterbolag Nowo Pension AB ansökt om, och på rekordtid erhållit, tillstånd för försäkringsdistribution. Dels har QQM Fund Management AB, som förvaltar Nowo fonden, gått från att vara ett delägt bolag till att bli ett helägt dotterbolag.

Som VD för Nowo-koncernen så vill jag påstå att det inte har funnits en mer spännande tid än nu!

Vårt nya affärsområde är pensionsrådgivning. Genom Nowo Pension AB kommer vi att kunna erbjuda våra medlemmar personlig rådgivning och på så sätt erbjuda en bättre överblick kring alla delar i pensionen men även, där det finns möjlighet, kunna förbättra våra medlemmars möjlighet att få en bättre lösning kring sina pensioner.

Nowo Global Fund har vuxit från ca 234 MSEK i slutet av Q2 2022 till drygt 367 MSEK vid slutet av Q2 2023, en ökning om drygt 56 %. Ett otroligt starkt kvitto på att vårt erbjudande står sig väldigt starkt trots en rörigare omvärld än på väldigt, väldigt länge. Det är också ett kvitto på att vår mission landat rätt hos våra 150 000 medlemmar. Landar missionen rätt, då är visionen också nåbar

QQM Fund Management AB:s andra fond Equity Hedge har tillfälligt minskat. Detta beror främst på ett kapitalutflöde ut ur fonden i samband med att fondens grundare valt att lämna bolaget. QQM är numera ett helägt dotterbolag till Nowonomics AB.

Nowo-koncernens affiliateplattform, Synced.io, bidrar till möjligheten att vidareutveckla sparande genom sk cashback när man handlar online. Vår ambition är att ytterligare utveckla samarbeten som i längden leder till möjligheter att erbjuda fler slutanvändare sparande till sin pension.

Koncernens omsättning för det första halvåret 2023 landade på 4,7 MSEK, motsvarande en ökning om drygt 35% jämfört med samma period 2022. Ökningen kan härledas till ökat AUM samt en justerad modell för förvaltningsintäkter för Nowo Global Fund där vi infört en fast förvaltningsavgift. Vi har också en ökning i intäkterna från cashback.

Under kvartalet så har vi jobbat hårt för att minska våra kostnader, bland annat så har vi optimerat våra marknadsföringskostnader, och trots detta kunde vi välkomna cirka 2 400 nya medlemmar till oss.

Vår vision och vår mission

I vårt arbete med att skapa ett miljardbolag och på riktigt utmana de stora aktörerna inom pensionssparande så får vi inte glömma vår vision och vår mission;

vi finns för att vi vill se ett samhälle där framtidens pensionärer inte ska behöva oroa sig för sin ekonomi vid pensionen och vi ska göra detta genom att erbjuda sparmöjligheter på våra medlemmars villkor och utifrån våra medlemmars förutsättningar.

Nowo skall fortsätta att optimera våra grundläggande sparsätt, det som gör Nowo till Nowo; möjligheten att ta steg för steg mot en bättre ekonomisk framtid och ett bättre ekonomiskt självförtroende. Vi ska också skapa mer aktivitet och ökad lojalitet genom vårt nya affärsben pensionsrådgivning. Under kommande kvartal kommer vi även att lansera vår nya tjänst Spara för barn som är en satsning för att ge våra medlemmar utökad möjlighet att skapa en bra start för sina barns framtid.

Jag går nu in i mitt andra kvartal som VD för Nowonomics- koncernen och jag är övertygad om att det kommer bli vårt mest spännande kvartal hittills. Våra fokusområden kommer att vara att lansera våra nya affärsområden, barnspar samt pensionsrådgivning, samt ta ytterligare steg mot att öka våra intäkter och aktivera våra medlemmar i en allt högre grad inte minst genom att ytterligare förbättra möjligheterna att spara till pensionen genom att få cashback när man handlar online.

Steg för steg och tillsammans så kommer vi närmare vår vision om att skapa ett samhälle där framtidens pensionärer inte behöver oroa sig för sin ekonomi.

Amelie Söderberg, VD på Nowokoncernen

Amelie Söderberg