VD-ord om Nowos första kvartal 2024 med nytillträdde VDn Rutger Selin

  • Kategori
  •  | Nyheter

”Det är med ett stort engagemang som jag tillträder rollen som VD med samlat ansvar för Nowonomics och Nowo Fund Management. Många av våra aktieägare känner redan till mig från min tidigare tjänst som VD för Nowonomics mellan 2016 och 2023. Jag vill passa på och framföra min uppskattning för Amelie Söderbergs utmärkta ledarskap och ser fram emot vårt fortsatta samarbete.

Nowo har genomgått en betydande transformation, från att vara en plattform för privat pensionssparande till att utvecklas till en företagsgrupp som tillhandahåller specialiserade tjänster av pensionsrelaterade tjänster och produkter.

Vår långsiktiga strategi att bli en integrerad del av våra medlemmars pensionssparande är nu operativt genomförd. Vi har skapat ett konkurrenskraftigt ekosystem av produkter och tjänster, och vårt erbjudande har visat sig framgångsrikt. Vårt fokus nu ligger på att nyttja den senaste teknologin för att optimera och ytterligare digitalisera våra processer, med målet att fullt ut digitalisera vårt pensionserbjudande och driva innovation i en traditionellt konservativ bransch.

Under det första kvartalet 2024 har Nowo gjort betydande framsteg i vår långsiktiga strategi på väg mot lönsamhet. Genom tydlig kostnadskontroll har vi lyckats minska våra kostnader med 26% vilket är en bra bit på väg men vi är inte klara och arbetet fortsätter.

Parallellt har vi ökat aktiviteten bland våra befintliga medlemmar, vilket har resulterat i en 15% ökning i cashback-delen av vår verksamhet vilket är ett tydligt bevis på den lojalitet vi har byggt upp. Medlemsbasens aktivitetsnivå i övrigt ligger på samma nivå som föregående år.

Nowo Global Funds avkastning under första kvartalet uppgick till 10,65%, vilket överträffade jämförelseindex som steg med 7,64%. Vid kvartalets slut förvaltade fonden cirka 490 MSEK, och totalt förvaltat kapital har ökat med 42% mellan Q1 2023 och Q1 2024. Nowo Fund Management närmar sig lönsamhet och förväntas rapportera positivt resultat under 2024.

I början av april tecknade vi ett avtal med Coop vilket utgör en viktig milstolpe där vi erbjuder Coops 3,9 miljoner medlemmar bonuserbjudanden som konverteras till Coop-poäng vid onlinehandel. Detta samarbete har lanserats och vi ser också ett ökat intresse från retailbranschen som nu vill marknadsföra sig mot våra kundbaser.

Vårt affärsområde Försäkringsdistribution har börjat generera intäkter, i enlighet med våra prognoser, och vi förväntar oss en stadig ökning av dessa intäkter. Vårt rådgivningserbjudande har överträffat vår prognos, med över 1000 inkomna fullmakter under årets första tre månader, och vi arbetar nu intensivt med att genomföra rådgivningsmöten där vi optimerar våra medlemmars pensioner.

Avslutningsvis så är jag både förväntansfull inför det arbete och den tid som ligger framför oss.”

Rutger Selin ,
Verkställande direktör

Relaterade dokument

  • Nowos Kvartalsrapport Q1 2024